מלגות סיוע

מלגות סיוע כלכלי ואקדמי

מכללת אפקה מאמינה בסיוע כלכלי בכדי שהמצב הסוציו אקונומי לא יהווה מניעה בפני סטודנטים המעוניינים בלימודים אקדמיים.

מכללת אפקה מייחדת תקציב מלגות עבור סטודנטים הזקוקים לתמיכה כלכלית עקב מצבם הסוציו אקונומי. בתחילת כל שנת לימודים אקדמית משרד הדקאנט מפרסם את המועד להגשת בקשות למלגת סיוע. המלגות מוענקות על בסיס מצבו הכלכלי של הסטודנט ומשפחתו באופן יחסי לשאר המבקשים, ובהתאם לתקציב המלגות שנקבע לאותה שנה אקדמית.

לפני הגשת הבקשות יש לקרוא היטב את ההנחיות ולהקפיד על מילוי כל הפרטים וצירוף כל המסמכים הדרושים.

הגשת מועמדות למלגת הסיוע מהווה הגשת מועמדות למלגות: סיוע ללימודים, רוטרי, מלגות הקרן לפיתוח ת"א ומריאנברג.

הודעה על פתיחת ההרשמה יוצאת באפקה נט סמוך לתחילת שנת הלימודים האקדמית.

לסטודנטים המתחילים את לימודיהם בסמסטר אביב, מועד נפרד להגשת מלגת סיוע, סמוך לתחילת לימודיהם.

להלן פירוט המלגות הניתנות ע"י מכללת אפקה להנדסה

מלגת סיוע ללימודים

מיועדת לסטודנטים במצב סוציואקונומי נמוך, בהתאם להחלטת ועדת המלגות של המכללה.

מלגת רוטרי

מכללת אפקה בשיתוף מועדון רוטרי. מיועדת לסטודנטים מעוטי יכולת, הגשה ע"י בקשה למלגת סיוע.

מלגת קרן מריאנברג

תרומת משפחת מריאנברג. מיועדת לסטודנטים מיעוטי יכולת יוצאי חבר העמים. הגשה ע"י בקשה למלגת סיוע.

הסדר מימון לשכר לימוד

הסדרי מימון לשכר לימוד בתשלומים, ללא ריבית וללא הצמדה, באמצעות קרן שכ"ל 03-9635856 או www.sachal.co.il/mta