הריון ולידה

סיוע לסטודנטיות בהריון, בטיפולי הפרייה, אימוץ ולאחר לידה

הדקאנט מסייע לסטודנטיות בתקופת ההיריון, בטיפולי הפרייה, במקרי אימוץ ולאחר לידה, בהתאמות שונות

בזמן ההיריון בשנת הלימודים ובהשלמת הפערים שנוצרו בעת חופשת הלידה או האימוץ.

ההתאמות/ההטבות ניתנות בהתאם לפרק הזמן המדובר (היריון, לידה, לאחר חופשת הלידה).

מידע מלא על מגוון הזכויות ואפשרויות הסיוע נמצא בנוהל "זכויות סטודנטיות בטיפולי פוריות, היריון, לידה אימוץ ולאחר לידה" הנמצא באתר המכללה, בתוך נהלים ותקנונים.

בכל דבר ועניין אפשר לפנות למדור רווחת הסטודנט בדקאנט, אל מיכל לנדאו.

ההתאמות / הטבות ניתנות בין היתר בתחומים הבאים:

  • תוספת זמן במבחנים
  • מועדים מיוחדים
  • פטור מבחני אמצע
  • חנייה חינם משבוע 28 להריון ועד חודש לאחר הלידה
  • הטבה לצילום חומרי הלימוד
  • בן/בת זוג של יולדת זכאים גם להתאמות
  • ועוד...נוהל זכויות סטודנטיות בטיפולי פוריות הריון לידה ואימוץ