תנאי קבלה לתואר שני

מסלולי קבלה ורישום לתואר ראשון במדעי המחשב ותואר ראשון במדעי הנתונים לשנת הלימודים תשפ"ה

קיימים מספר מסלולי קבלה.
תנאי קבלה מקדים ומחייב בכל המסלולים הינו זכאות לתעודת בגרות מלאה*
אפשרויות למועמדים שאינם עומדים בדרישות המסלולים המוצעים- בסוף העמוד.

 - לקבלת מידע על לימודי מדעי המחשב

 - לקבלת מידע על לימודי מדעי הנתונים

קבלה על סמך בגרות- מועמדים בעלי מקצוע מדעי מוגבר

יש להציג עמידה בציוני הבגרות הבאים:

  • מתמטיקה: 4 יח"ל בציון 85 לפחות / 5 יח"ל בציון 75 לפחות
  • אנגלית: 4 יח"ל בציון 70 לפחות / 5 יח"ל בציון 60 לפחות
  • פיזיקה או מדעי המחשב: 5 יח"ל בציון 60 לפחות או מקצוע מדעי אחר*** בציון 70 לפחות

+ רמת סיווג אנגלית מתחילים/ בסיסי (85 לפחות)

קבלה על סמך בגרות- מועמדים ללא מקצוע מדעי מוגבר: 

יש להציג עמידה בציוני הבגרות הבאים:

  • מתמטיקה: 4 יח"ל בציון 90 לפחות / 5 יח"ל בציון 80 לפחות
  • אנגלית: 4 יח"ל בציון 70 לפחות / 5 יח"ל בציון 60 לפחות

+ רמת סיווג אנגלית מתחילים/ בסיסי (85 לפחות).

מועמדים בעלי 4 יח"ל מתמטיקה בציון 85-89 / 5 יח"ל מתמטיקה בציון 75-79, יידרשו להירשם לקורס הכנה בפיזיקה במכללת אפקה, כתחליף למקצוע מדעי מוגבר, בנוסף ליתר תנאי הקבלה במסלול. תנאי עמידה בקורס- ציון 70.

קבלה על סמך פסיכומטרי**:

ציון 620 ומעלה בבחינה הפסיכומטרית (בשקלול כללי/רב-תחומי או בדגש כמותי)
+ציון של 115 לפחות בחלק הכמותי.

בנוסף, יש להציג עמידה בציוני בגרות במתמטיקה:
4 יח"ל בציון 85 לפחות / 5 יח"ל בציון 75 לפחות

+ רמת סיווג אנגלית מתחילים/ בסיסי (85 לפחות).

קבלה על סמך דיפלומת הנדסאי:

דיפלומת הנדסאי מה"ט / משרד החינוך בממוצע ציונים של 85 לפחות (מורכב מהמבחנים החיצוניים ופרויקט הגמר. ללא ציוני מעבדות).

בנוסף, יש להציג עמידה בציוני בגרות במתמטיקה:
4 יח"ל בציון 85 לפחות / 5 יח"ל בציון 75 לפחות

+ רמת סיווג אנגלית מתחילים/ בסיסי (85 לפחות)

קבלה על סמך לימודים קודמים:

תואר אקדמי ראשון מלא ממוסד אקדמי מוכר, בממוצע ציונים 80 לפחות.

בנוסף, יש להציג עמידה בציוני בגרות במתמטיקה:
4 יח"ל בציון 85 לפחות / 5 יח"ל בציון 75 לפחות

 + סיווג אנגלית ברמת פטור (134 לפחות)

לבדיקת סיכויי הקבלה לאחת מתוכניות הלימוד לחץ כאן למחשבון 

*ע"פ משרד החינוך- בעלי תעודת הנדסאי ממשרד החינוך או מה"ט הינם שווי ערך לבעלי תעודת בגרות לצורך רישום ללימודים אקדמאים במוסדות להשכלה גבוהה.
מועמד שעומד בתנאי הקבלה במסלול הנדסאי לא נדרש לזכאות לתעודת בגרות מלאה.

** תוצאות הבחינה הפסיכומטרית תקפות למשך 10 שנים ממועד הבחינה.

***מקצוע מדעי אחר: כימיה, ביולוגיה, אלקטרוניקה, אלקטרוניקה ומחשבים, מדעי ההנדסה, ביוטכנולוגיה, מערכות ביוטכנולוגיות, מדע חישובי.

למועמדים שאינם עומדים ברמת ציוני הבגרויות במסלולי הקבלה המוצעים לעיל, אפקה מציעה אפשרויות נוספות:

 

 

קורס הכנה  רלוונטי לאי עמידה בתנאים שבמסלולים שלהלן

 קורסי הכנה במתמטיקה

 פסיכומטרי (ללא מסלול קבלה אוטומטי),   לימודים קודמים ודיפלומת הנדסאי 

 תוכנית ההכנה בדרך להנדסה 

 (מתמטיקה, פיזיקה ואנגלית)

 מסלולי הקבלה המוצעים