מבט מקרוב

במה עוסקים מהנדסים מכניים? במה עוסקים מהנדסים מכניים?