אודות

תכנית הלימודים משתלבת בשנת הלימודים הראשונה והשנייה וכוללת את הקורסים הבאים:

 • פיזיקה מכניקה
 • פיזיקה חשמל ומגנטיות
 • פיזיקה 1 להנדסת תעשייה וניהול
 • פיזיקה 2 להנדסת תעשייה וניהול
 • פיזיקה מודרנית
 • פיזיקה מודרנית להנדסה רפואית
 • גלים
 • תורת הגלים להנדסה רפואית
 • מעבדה בפיזיקה מכניקה
 • מעבדה בפיזיקה חשמל
 • מעבדה משולבת להנדסת תעשייה וניהול
 • מכינה בפיזיקה
 • מכינה קדם אקדמית בפיזיקה 
לסמינר מדעי היסוד

ראש היחידה

ד"ר איתי שטרנפלד

ראש היחידה לפיזיקה

ד"ר איתי שטרנפלד

ד"ר איתי שטרנפלד

ראש היחידה לפיזיקה

ההנדסה היא שימוש בפיזיקה ובמתמטיקה לתועלת האדם. תחומים הנדסיים רבים דוגמת מוליכים למחצה, לייזרים, כורים גרעיניים, הנעה מגנטית ובמקור גם גנרטורים  חשמליים, פותחו על ידי פיזיקאים וכאשר הגיעו לבשלות עברו לתחום ההנדסה. קורסי הפיזיקה מהווים תשתית לקורסי הנדסה רבים ובנוסף מעניקים לסטודנטים כושר חשיבה, ראיה מערכתית, ויכולת לבצע הערכות כמותיות – תכונה חשובה ביותר למהנדס.

לכל חברי הסגל