שאלות תשובות

הליך הקבלה מתחיל בשיחה טלפונית עם יועצת לימודים, לאחר מכן שליחת מסמכי השכלה בהם דיפלומה תואר ראשון.

מועמדים שאינם עומדים בתנאי הקבלה הרשמיים יזומנו לוועדת קבלה בה יבחנו נתוניהם מול ראש בית ספר.
במקרים חריגים תישקל קבלה עם ציון 75 – 79.9 באישור הוועדה.
לפרטים אודות תאריכי וועדות קבלה ניתן לפנות למחלקת ייעוץ ורישום לימודים. 

בהחלט. ניתן להיפגש עם ראש התוכנית בתיאום מראש מול מחלקת ייעוץ ורישום לימודים. 

ממוצע ציוני תואר ראשון של 80 בתוכניות הלימוד: הנדסת מערכות, הנדסת מערכות אנרגיה והספק חשמלי, מערכות תבוניות, הנדסה וניהול והנדסה רפואית

* על המועמד לעמוד בתנאי קבלה נוספים מלבד תנאי הסף, כפי שיפורטו על ידי יועץ ממחלקת ייעוץ ורישום לימודים
* יתקבלו גם מועמדים בעלי תארי הנדסה/מדעים נוספים בהתאם למסלול הלימוד המבוקש. מידע נוסף יינתן על ידי יועץ ממחלקת ייעוץ ורישום לימודים

גיליון ציונים וזכאות לתואר מקוריים.

הדבר אינו מומלץ. עם זאת, במקרים חריגים, יתקבל אישור מיוחד מראש התוכנית.

משך הלימודים כשנתיים. ימי הלימוד בהתאם לתוכנית הלימודים (פעמיים בשבוע).

בתואר שני אין פטורים על סמך לימודי תואר ראשון.

מוסמך M.Sc 

הרישום בפנקס המהנדסים ניתן על סמך תואר ראשון בהנדסה, מועמד שאין ברשותו תואר מהנדס לא יכול להירשם על סמך תואר שני בפנקס המהנדסים. 

אפקה מעניקה מלגה בגין נתוני קבלה גבוהים למועמדים עם ממוצע ציוני של 90 ומעלה בתואר ראשון. 

היקפי הלימוד באנגלית הינם בהתאם לתוכנית הלימודים.