מתווה אפקה לתכנון ומימוש שינוי בתהליך חינוך ל־STEM
מימוש שינוי בתהליך חינוך בגישה המבוססת על עקרונות תכנון הנדסי

בשנים האחרונות אפקה מממשת שינוי בתהליך החינוך של הסטודנטים והסטודנטיות להנדסה ולמדעים במכללה. היעד שביסוד תהליך זה הוא הכשרת בוגרים בעלי הידע, הערכים והמיומנויות הנדרשים כיום בתעשייה. במימוש השינוי צברנו תובנות רבות, מהן כאלה העשויות לסייע לכל שינוי בתהליך חינוך, ולבטח חינוך ל־STEM, גם במערכות חינוך נוספות – מהכיתה ובית הספר, דרך הרשות העירונית ועד לרמה הלאומית.

לנוכח המחסור במהנדסים בתעשיית ההיי־טק הישראלית, סברנו כי נכון לשתף מניסיוננו במטרה ליצור שיתוף פעולה בין כל הגופים לאורך שלבי הרצף החינוכי ולהוביל לשינוי גם ברמה הלאומית.

לכן פרסמנו את מתווה אפקה – הצעה לתכנון ומימוש שינוי בתהליך החינוך ל־STEM לאורך הרצף החינוכי, מתוך גישה ייחודית המבוססת על עקרונות התכנון ההנדסי; גישה זו משמשת מהנדסים בתכנון מוצרים, ויכולה לשמש גם לתכנון ולביצוע שינוי ברמה הניהולית.

לבקשת קוראים רבים, גיבשנו באפקה מסמך המשך למתווה אפקה, שנועד לשמש נקודת ייחוס להגדרתה ולהטמעתה של מתודה להנחלת מיומנויות בכל תהליך חינוך – הנחלת מיומנויות כחלק מתוצרי תהליך חינוך: ממודל תאורטי למימוש שינוי.

חוברת "מתווה אפקה" המלאה לקריאה והורדה

חוברת ההמשך - "הנחלת מיומנויות כחלק מתוצרי תהליך חינוך: ממודל תאורטי למימוש שינוי" זמינה לקריאה והורדה