היחידה למתמטיקה

תכנית הלימודים משתלבת בשנת הלימודים הראשונה והשנייה וכוללת את הקורסים הבאים:

חשבון דיפרנציאלי ואינטגרלי, אלגברה ליניארית, מתמטיקה בדידה, לוגיקה מתמטית, משוואות דיפרנציאליות רגילות, פונקציות מרוכבות, אנליזה הרמונית, משוואות דיפרנציאליות חלקיות, מבוא להסתברות, הסקה סטטיסטית, אנליזה נומרית, קורס רענון במתמטיקה, מבוא (מכינה) במתמטיקה, ואלגברה וגיאומטריה בלימודי המכינה הקדם אקדמית.

ראש היחידה

ד"ר ליאור רוזנצוייג

ראש בית הספר למדעי הנתונים ו-AI. ראש היחידה למתמטיקה

ד"ר ליאור רוזנצווייג

ד"ר ליאור רוזנצוייג

ראש בית הספר למדעי הנתונים ו-AI. ראש היחידה למתמטיקה

לימודי מתמטיקה הם חלק אינטגראלי מלימודי החובה בתוכניות הלימוד לקבלת תואר ראשון בהנדסה מכנית, הנדסה רפואית, הנדסת תוכנה, הנדסת תעשיה וניהול, והנדסת חשמל, כמו גם במכינות הקדם אקדמיות ובמכינות הריענון בתחומי המתמטיקה של מוסדות האקדמיה ברחבי הארץ.

לכל חברי הסגל