באפקה אנו מאמינים כי כדי שמהנדסים ומהנדסות יהיו מצוינים, אין זה מספיק שיהיו מצוינים בהכשרתם – עליהם להיות חלק מן המארג החברתי, לחוש אחריות כלפי סביבתם ולהיות מעורבים בעשייה חברתית המפגישה תרבויות ומגזרים.

על חיבור הסטודנטים והסטודנטיות לחברה הישראלית ועל העצמת העשייה החברתית אמונה היחידה למעורבות חברתית של אפקה; יחידה זו יוזמת ומקדמת פרויקטים רבים ומגוונים המעודדים לימודי מדעים והנדסה מגיל צעיר. הפרויקטים חושפים בפני שכבת הגיל הרלוונטית תכנים מתחומי המדע וההנדסה בדרך חווייתית, מעשירה ומהנה. מטרת היחידה היא לגרום לתלמידים להאמין ביכולתם להצליח בתחומים אלה, לעודד את המתאימים מהם לבחור במסלול בגרות מדעי מתוך עניין וסקרנות, ובטווח הארוך – לעודד אותם להשתלב במסלול אקדמי מדעי כבסיס למוביליות חברתית־כלכלית ותרומה למשק ולחברה.

ביחידה למעורבות חברתית כ־300 סטודנטים מעורבים חברתית בשנה והם פוגשים כ־1,500 תלמידים. היחידה שמה לה למטרה לקדם מעורבות חברתית של סטודנטים בקהילה, בדגש על תרומה בתחומי החינוך, ובמיוחד החינוך המדעי, בקרב ילדים ובני נוער מהפריפריה החברתית והגאוגרפית. פעילות זאת נעשית בזכות הענקת מלגות גבוהות לסטודנטים. השתתפות בפרויקט של מעורבות חברתית מקנה לסטודנטים סיוע כלכלי במימון הוצאות הלימודים וצמצום הצורך בעבודה במקביל, תוך מיצובם כסוכני שינוי ומודל לחיקוי בקרב קהל היעד שבו הם פועלים.

נ"ז מעורבות חברתית

מכללת אפקה מאפשרת לסטודנטים המעוניינים בכך הכרה ב-2 נ"ז בתמורה ל40 שעות מעורבות חברתית, בפרויקטים מסוימים שמציעה היחידה למעורבות בלבד.
פירוט הפרויקטים המשתנה בכל שנה נשלח באפקה נט במהלך שנת הלימד.  נ"ז אלו יוכרו במסגרת הנקודות הנדרשות בקורסים בהתמחות בלבד (להוציא התמחות בזרם חזק).
2 נ"ז במעורבות אפשרית רק פעם אחת במהלך התואר והחל משנה ב
'
(לתשומת ליבכם, ישנם נ"ז מעורבות למשרתי המילואים - לא תינתן כפילות).

מלגות על בסיס נתוני קבלה

צור קשר

דפנה ונגר, מנהלת היחידה למעורבות חברתית

חדר 116 בפיקוס, 03-7688685