חינוך לפסגות מציעה לסטודנטים תמורת פעילות חברתית למען תלמידים בשעות שאחרי בי"ס. לפרטים נוספים יש לפנות לחינוך לפסגות >>