בעיות רפואיות

סטודנטים וסטודנטיות עם מגבלה או בעיה רפואית (זמנית או כרונית) רשאים לפנות לדקאנט לבחינת קבלת עזרה וסיוע במהלך הלימודים.

ניתנת האפשרות לפנות לדקאנט לצורך בקשה להתאמות במבחנים על רקע מגבלה/בעיה הרפואית.

ההתאמות ייקבעו ע"י משרד הדקאנט לאחר שיחה עם הסטודנט.ית והמלצות במסמכים הרפואיים הנלווים לבקשה.