סטודנטים מהחברה הערבית


מכללת אפקה מסייעת לסטודנטים מהחברה הערבית להשתלב ולהסתגל בצורה הטובה ביותר לאקדמיה, לרכוש כלים מתאימים ללמידה ולדרישות ולסייע במיצוי יכולותיהם. הסיוע כולל מלגות בגין מצב סוציו-אקונומי, חונכות ע"י סטודנט מצטיין, סדנאות ותוספת זמן במבחנים במשך הלימודים. סטודנטים המעוניינים בקבלת סיוע לימודי ותוספת זמן במבחנים מוזמנים לפנות למשרד הדקאנט לתיאום פגישה.


מלגת אירתיקא לסטודנטים מהחברה הערבית

קרן המלגות "אירתיקא" הינה חלק מתוכנית המל"ג להרחבת הנגישות להשכלה גבוהה בחברה הערבית.
התכנית מעניקה מלגות לכל התואר הראשון, ומופעלת על ידי פר"ח.
המלגה פתוחה להרשמה מידי תחילת שנה עבור סטודנטים שנה א'.

להלן קישורים רלוונטיים:

פר"ח 

אירתיקא