מועד של מבחן

דקאנט הסטודנטים הוא גוף האחראי על מתן ייעוץ, סיוע ושירותים לרווחת הסטודנט בכל קושי אישי, חברתי וכלכלי.

סטודנטים.ות עם מגבלה (פיזית, נפשית, קוגניטיבית), עם לקות למידה, החווים בעיות אישיות, משרתים במילואים, מהחברה הערבית, בתהליכי הורות, עם קשיים כלכליים ועוד, יכולים לפנות לדקאנט לבחינת קבלת עזרה וסיוע.

סטודנטים.ות הסבורים שלא טופלו כיאות על ידי המערכת, רשאים.ות לפנות ולבקש פגישה אישית עם דקאנית הסטודנטים, בתיאום מראש עם המשרד באמצעות "אפקה נט".

בנוסף, הדקאנט מטפל בפניות לבקשות למועדים מיוחדים או לבחני אמצע מהסיבות האישיות האלה:

  • שירות מילואים
  • לידה
  • אבל
  • אשפוז
  • נישואי הסטודנט
  • חגים של סטודנטים לא יהודיים
  • ימי צום של בני כל הדתות

 

נוהל בחינות ותרגילים לסטודנטים - תואר ראשון

נוהל בחינות ותרגילים לסטודנטים - תואר שני