מלגת קרובי משפחה

מלגת עידוד לקרובי משפחה מדרגה ראשונה

מיועדת לסטודנטים אשר הינם קרובי משפחה מדרגה ראשונה הלומדים שניהם בו זמנית במכללת אפקה.>
מלגה זו נפתחת להרשמה בתחילת סמסטר ב'. יש לעקוב אחר הפרסומים באפקה נט.

נוהל מלגת עידוד קרובי משפחה