מלגת קרובי משפחה

מלגת עידוד לקרובי משפחה מדרגה ראשונה

מיועדת לסטודנטים אשר הינם קרובי משפחה מדרגה ראשונה הלומדים שניהם בו זמנית במכללת אפקה.
מלגה זו נפתחת להרשמה בתחילת סמסטר ב'. יש לעקוב אחר הפרסומים באפקה נט.

נוהל מלגת עידוד קרובי משפחה