מלגות חיצוניות

 1. מלגות משרד החינוך

  מלגות לסטודנטים על בסיס סוציואקונומי - נקבע ע"י משרד החינוך. הגשה באמצעות טפסים הנרכשים בחנות אגודת הסטודנטים. מידע על תחילת הרשמה מפורסם באפקה נט.
 2. מלגות מפעל הפיס

  חיילים מהמערך הלוחם המשוחררים עד 5 שנים והינם בשנה הראשונה ללימודיהם, יכולים להגיש בקשה. המלגות יוענקו לסטודנטים עם קשיים כלכליים.
  הרשמה באתר: http://milga.pais.co.il/
 3. מלגות impact

  תוכנית מלגות לחיילים משוחררים מהמערך הלוחם בצה"ל אשר מצבם הסוציו-אקונומי איננו מאפשר לימודים גבוהים. כתובת האתר של האגודה למען החייל: http://www.awis.org.il/
  טלפון לבירורים: 03-5445731.  
 4. מלגות המנהל לסטודנטים עולים

  מלגות סיוע לסטודנטים המוגדרים כעולים חדשים. טלפון לבדיקת זכאות: 03-5209185,
  אתר האינטרנט: http://www.studentsolim.gov.il/.
  המנהל מעמיד לרשות העולים מדריך מטעמו - פבלו טל: 052-6091272.
 5. מלגות עתידים עתודאים

  תוכנית העוסקת בעידוד עתודה אקדמית לצה"ל בקרב תלמידים מצטיינים מהפריפריה.
  שכר לימוד מלא לכל סטודנט. פרטים באתר: http://www.atidim.org/