סיוע לסטודנטים מהמגזר הערבי

סיוע לסטודנטים מהחברה הערבית

מכללת אפקה מסייעת לסטודנטים מהחברה הערבית להשתלב ולהסתגל בצורה הטובה ביותר לאקדמיה, לרכוש כלים מתאימים ללמידה ולדרישות ולסייע במיצוי יכולותיהם. הסיוע כולל מלגות בגין מצב סוציו-אקונומי, חונכות ע"י סטודנט מצטיין, סדנאות ותוספת זמן במבחנים במשך השנתיים הראשונות ללימודים. סטודנטים המעוניינים בקבלת סיוע לימודי ותוספת זמן במבחנים מוזמנים לפנות למשרד הדקאנט לתיאום פגישה.