לקויות למידה וצרכים מיוחדים

מרכז הסיוע הלימודי קיים כחלק משירותי הדקאנט במכללת אפקה, על מנת לסייע לסטודנטים לשפר את המיומנויות האקדמיות שלהם ולמצות את יכולותיהם בלימודים וכן לסייע להתמודד עם קשיים שונים לאורך הדרך.

חלק מאפשרויות העזרה פתוחות בפני כלל הסטודנטים במכללה, כמו כן קיימות אפשרויות עזרה מיוחדות המיועדות לסטודנטים עם צרכים מיוחדים, ביניהם סטודנטים עם לקויות למידה, סטודנטים עם מוגבלויות שונות, סטודנטים שאינם דוברי עברית כשפת אם ועוד (כולל ייעוץ לגבי אבחונים, אפשרויות טיפול, ליווי נושא ההתאמות, שימוש בטכנולוגיות מסייעות, הדרכה, תמיכה ועוד).

אנו מאמינים כי כל סטודנט עשוי להרוויח ולשפר את אופן התמודדותו עם הלימודים האקדמיים מהשירותים המוצעים. אנו כאן על מנת לסייע לכם בהקניית הרגלים וכלים מתאימים ללמידה אקדמית יעילה ולספק ליווי לאורך התואר.

נשמח לעמוד לרשותכם, לייעץ, להקשיב ולתמוך, בכל בעיה שתתעורר.