מועדים מיוחדים / בחני אמצע

מועדים מיוחדים / בחני אמצע

דקאנט הסטודנטים מטפל בפניות הקשורות לבקשות המתייחסות למועדים מיוחדים בבחינות ו/או בחני אמצע מסיבות רבות, ביניהן:

  • שרות מילואים
  • לידה
  • אבל
  • אשפוז
  • נישואי הסטודנט
  • בעיות אישיות ועוד

מומלץ לקרוא את הנהלים הבאים למידע נוסף:

נוהל בחינות ותרגילים לסטודנטים – תואר ראשון

נוהל בחינות ותרגילים לסטודנטים – תואר שני