תנאי קבלה ללימודי מדעי הנתונים

 

לתכנית הלימודים לתואר ראשון במדעי הנתונים יתקבלו מועמדים העומדים באחד מאפיקי הקבלה הבאים:   

יש לעמוד בתנאי הקבלה של אחד מהאפיקים הבאים.

תנאי קבלה מקדים ומחייב באפיקים השונים הינו זכאות לתעודת בגרות מלאה*:

 • קבלה על סמך פסיכומטרי: ציון 600 לפחות בבחינה הפסיכומטרית (בשקלול רב-תחומי או בדגש כמותי) וציון 115 לפחות בחלק הכמותי.
  תוצאות הבחינה הפסיכומטרית תקפות למשך עשר שנים ממועד הבחינה.
  בנוסף, יש לעמוד בציוני בגרות: 4 יח"ל במתמטיקה בציון 80 לפחות או 5 יח"ל במתמטיקה בציון 70 לפחות, ורמת אנגלית מתחילים/ בסיסי (בבחינת הסיווג). 
 • קבלה על סמך תעודת בגרות: אפקה מפעילה מסלול קבלה על סמך תעודת בגרות ללא צורך בהיבחנות בבחינה הפסיכומטרית. יתקבלו מועמדים בעלי בגרות במתמטיקה 4 יח"ל בציון 85 לפחות או 5 יח"ל בציון 75 לפחות.
  בנוסף יש להציג בגרות באנגלית 4 יח"ל בציון 70 לפחות או 5 יח"ל בציון 60 לפחות, 5 יח"ל בנוסף יש להציג בגרות באנגלית 4 יח"ל בציון 70 לפחות או 5 יח"ל בציון 60 לפחות לפחות ורמת אנגלית מתחילים/ בסיסי (בבחינת הסיווג).

 • קבלה על סמך דיפלומת הנדסאי: קבלה על סמך דיפלומת הנדסאי - דיפלומת הנדסאי מה"ט / משרד החינוך בממוצע ציונים של 85 לפחות (מורכב מהמבחנים החיצוניים ופרויקט הגמר. ללא ציוני מעבדות).
  בנוסף, יש לעמוד בציוני בגרות: 4 יח"ל במתמטיקה בציון 80 לפחות או 5 יח"ל במתמטיקה בציון 70 לפחות, ורמת אנגלית מתחילים/ בסיסי (בבחינת הסיווג).
 • קבלה על סמך לימודים קודמים: תואר אקדמי מלא ממוסד אקדמי מוכר, בממוצע ציונים 80 לפחות.
  בנוסף, יש לעמוד בציוני בגרות: 4 יח"ל במתמטיקה בציון 80 לפחות או 5 יח"ל במתמטיקה בציון 70 לפחות ואנגלית ברמת פטור (בבחינת הסיווג).

 • קבלת על סמך תוכנית ההכנה "בדרך להנדסה": סיום בהצלחה של שלושת הקורסים הנלמדים בתוכנית ההכנה: מתמטיקה בציון 75 לפחות, פיזיקה*** בציון 70 לפחות ואנגלית בציון 70 לפחות.

*  משרד החינוך קבע כי בעלי תעודת הנדסאי ממשרד החינוך או מה"ט יחשבו כבעלי תעודה שוות   
    ערך לתעודת בגרות לצורך רישום ללימודים אקדמאים במוסדות להשכלה גבוהה. לכן, מועמד
    שעומד בתנאי הקבלה באפיק הנדסאי לא נדרש להציג זכאות לתעודת בגרות מלאה.

**לנרשמים לתואר ראשון במדעי הנתונים אין דרישה לבגרות בפיזיקה או מעבר קורס הכנה בפיזיקה.

***מועמדים למדעי הנתונים הלומדים בתוכנית ההכנה "בדרך להנדסה", מחויבים בקורס בפיזיקה במסגרת עמידה בתנאי הקבלה.