מבנה תוכנית הלימודים 

  • לקבלת תואר ראשון במדעי הנתונים, (BSc) על סטודנט לצבור 120 נ"ז שמתחלקות ל-112 נ"ז חובה, ו-8 נ"ז בחירה.
  • 112 נ"ז החובה מתחלקות ל-104 נ"ז ממקצועות התואר, 4 נ"ז פרויקט גמר ו-4 נ"ז קורסים כלליים. 

חובת אנגלית:

פטור מלימודי אנגלית ינתן מציון 134 בחלק האנגלית של המבחן הפסיכומטרי או במבחן סיווג חיצוני.
סטודנטים שאין להם פטור מחויבים להשלים קורסים באנגלית בהתאם לסיווג רמת האנגלית שלהם, כמפורט בתקנון הלימודים לתואר ראשון, סעיף 7.2.6. במהלך לימודי התואר הראשון יש ללמוד שני קורסים בשפה האנגלית, בנוסף ללימודי האנגלית השוטפים, כמפורט בסעיף .בתקנון 6.2.8

תוכנית לימודים מומלצת לתשפ"ד

תוכניות לימוד מסלול בוקר -תשפ"ד

*יתכנו שינויים בתוכנית הלימודים. אין המכללה מחויבת לפתוח את כל ההתמחויות ואת כל הקורסים בכל שנה.

*מסלולי ההתמחויות לא יצוינו בתעודת התואר