במסגרת לימודי מדעי הנתונים באפקה, ניתן לבחור בקורס בחירה של עיבוד וזיהוי תמונה. מערכת הראייה האנושית, מאפייני תמונה ספרתית והבסיס לעיבוד תמונה (בינארי, רמות אפור), ניתוח פורייה ועיוותים,

דגימה ושיחזור של תמונה, שיפור תמונה בעזרת עיצוב היסטוגרמת רמות האפור, פילטרים שונים לעיבוד ושיפור תמונה,

מבוא לתורת האינפורמציה, קידוד ודחיסת מידע בעיבוד תמונות, עקרונות ייצוג ועיבוד של תמונה בצבע, מבוא לעיבוד וידאו, תמונות  3D, יישומים של עיבוד תמונה