הקורס נלמד במסגרת לימודי מדעי הנתונים ועוסק בכלים לבניית מודלים של קבלת החלטות. הוא משלב שלושה קורסי חובה שהסטודנטים לומדים בחקר ביצועים: סטטיסטיקה, שיטות אופטימיזציה, ומודלים סטוכסטים.   
חלקו הראשון של הקורס עוסק ברגרסיה רבת משתנים וחיזוי, חלקו השני עוסק בסדרות עיתיות ואילו חלקו השלישי מתמקד בשימוש בכלים אלו לבניית מודלי אופטימיזציה לעיתים על בסיס מודלים סטוכסטים.
מטרת כלל המודלים הנבנים בקורס הינה מיקסום רווח, הפחתת עלויות והעלאת ערך לארגון כמקובל בתחומי האנליטיקה העסקית. 
בקורס כ 7 מטלות הכוללת חלק מעשי וחלק תיאורטי.