ספרייה

ספרייה
ד"ר מרסלו בלידשטיין

מנהל הספרייה
ד"ר מרסלו בלידשטיין

הספרייה מציעה לסטודנטים מקור חיוני להשלמת התכנים האקדמיים הנלמדים בשיעור ולתגבורם. לשם כך מוצע בה אוסף של כ-9,000 כותרים וכ-40,000 עותקים, בעברית ובאנגלית, התומך בעיקר את תוכנית הלימודים (סילבוסים) של המכללה. הכותרים כוללים את הספרות הרלוונטית לתחומים הנלמדים, תחומים נלווים ותחומי יעץ שונים.

הספרייה מציעה לסטודנטים מקור חיוני להשלמת התכנים האקדמיים הנלמדים בשיעור ולתגבורם. לשם כך מוצע בה אוסף של כ-9,000 כותרים וכ-40,000 עותקים, בעברית ובאנגלית, התומך בעיקר את תוכנית הלימודים (סילבוסים) של המכללה. הכותרים כוללים את הספרות הרלוונטית לתחומים הנלמדים, תחומים נלווים ותחומי יעץ שונים.

בספרייה שלושה אזורי למידה: