ספרייה

ספרייה
ד"ר מרסלו בלידשטיין

מנהל הספרייה
ד"ר מרסלו בלידשטיין

הספרייה מציעה לסטודנטים מקור חיוני להשלמת התכנים האקדמיים הנלמדים בשיעור ולתגבורם. לשם כך מוצע בה אוסף של כ-9,000 כותרים וכ-40,000 עותקים, בעברית ובאנגלית, התומך בעיקר את תוכנית הלימודים (סילבוסים) של המכללה. הכותרים כוללים את הספרות הרלוונטית לתחומים הנלמדים, תחומים נלווים ותחומי יעץ שונים.

הספרייה משמשת כמרכז למידה המשלב שירותי ספרייה ממוחשבים, מתקדמים, יחד עם שירותי יעץ ועזרה לסטודנטים.
הספרייה מציעה לסטודנטים מקור חיוני להשלמת התכנים האקדמיים הנלמדים בשיעור ולתגבורם. לשם כך מוצע בה אוסף של כ-9,000 כותרים וכ-40,000 עותקים, בעברית ובאנגלית, התומך בעיקר בתוכנית הלימודים (סילבוסים) של המכללה.
האוסף משלב מקורות מידע מודפסים ודיגיטליים, בעיקר ספרים וכתבי עת אלקטרוניים הכלולים בקטלוג הספרייה
AFEKA WeSearch.

בספרייה שלושה אזורי למידה: