שירותי הספרייה 

 • עיון במקום
 • שירותי השאלה, החזרה והזמנת ספרים
 • השאלה בין-ספרייתית - אפשרות להזמנת ספרות מקצועית מספריות אקדמיות אחרות בארץ
 • שירותי יעוץ, הדרכה וסיוע באיתור מידע מתוך משאבי הספרייה
 • שירותי הדרכה בשימוש במאגרי מידע וכתבי עת אלקטרוניים
 • הדרכה פרטנית וקבוצתית על מקורות מידע ביבליוגרפיים.

מומלץ לתאם הדרכות והדגמות לשימוש במשאבי הספרייה השונים עם צוות הספרייה.

שירותי מחשב וציוד קצה בספרייה

 • השאלת מחשבים ניידים
 • השאלת מחשבונים
 • השאלת מילונית
 • מחשבים נייחים באולם מחשבים, המחוברים לרשת המכללה ומסכים בחדרי הלימוד 
 • אינטרנט אלחוטי
 • השאלת עזרים טכנולוגיים
 • אביזרי נגישות לבעלי צרכים מיוחדים

 

שירות לסגל

 •  שירותי השאלה והשאלה בינספרייתית
 • שירותי רכש לצורכי לימוד ומחקר
 • סיוע בחיפושי מידע
 • תאום הדרכות כיתתיות לשימוש במאגרי המידע