הקטלוג המאוחד של ספריות ישראל (ULI) 

הקטלוג המאוחד של ספריות ישראל (ULI) מכיל מעל 8 מיליון רשומות ביבליוגרפיות המבוססות על הקטלוגים של ספריות המחקר המרכזיות בישראל. חיפוש ב-ULI מאפשר לסטודנטים ולסטודנטיות להגיע לקטלוגים המקומיים של המוסדות בהם נמצא הפריט ולבדוק את מיקומו המדויק ואת זמינותו. תהליכי קליטת הקטלוגים המקומיים, עיבודם ויצירת הרשומות האחודות מנוהל ע"י הספרייה הלאומית של ישראל (NLI).

קטלוגים בינלאומיים