מחלקת מעבדות ותשתיות מו"פ

שירותי מעבדות
מר יצחק קרבצ'ינסקי

דבר ראש המחלקה
מר יצחק קרבצ'ינסקי

מחלקת מעבדות ותשתיות מו"פ דואגת לקיים תשתית עדכנית ומתקדמת של תוכנות וציוד במעבדות, לצורכי הוראה, מחקר ושירותים לתעשייה, תוך התאמתם לקצב המואץ של ההתפתחויות וחזית הטכנולוגיות. במכללה פועלות מעבדות שונות בתחומי ההנדסה המכנית, הנדסת חשמל ואלקטרוניקה, הנדסה רפואית, הנדסת תעשיה וניהול ולימודי ייסוד ופיסיקה. כמו-כן פועלות במכללה סביבות ומעבדות מחקר בתחומי ידע מגוונים. 

מחלקת מעבדות ותשתיות מו"פ כוללת צוות טכנאים ומהנדסים מיומנים האחראים על:

א.      תפעול שוטף של המעבדות וסביבות המחקר השונות.

ב.      חדשנות והקמת מעבדות ומתקני ניסוי חדשים.

ג.       סיוע ותמיכה טכנית לסטודנטים ואנשי הסגל.

ד.       בטיחות וגהות בעבודה