מעבדת אינטגרציה

מעבדת האינטגרציה מהווה מוקד ידע מוביל ביישום מעשי של עקרונות האינטגרציה המערכתית כהשלמה וחיזוק למסלול הנדסת מערכות. המעבדה מכילה תשתית טכנולוגית לתמיכה ביישומי אינטגרציה, בחקר אינטגרציה מערכתית, בתהליכי אינטגרציה כוללים ובפיתוח מוקדי ידע לאינטגרציה מערכתית. המעבדה תומכת באינטגרציה מערכתית בהיקף רחב, ובמחקר אקדמי רלוונטי בהנדסת מערכת. היא מכילה תשתית לאימות ותיקוף (Verification&Validation), להערכה (Evaluation), ולבחינה (Testing) של מערכות מורכבות. תחומי הפעילות העיקריים: תחבורה, Homeland Security , חלל, נושאים בטחוניים.