תקשורת נתונים

המעבדה מבוססת על ציוד תקשורת של נתבים, מתגים ואמצעים נוספים של חברת סיסקו ומיועדת לתרגל באופן מעשי תכנון וניהול רשתות תקשורת, לרבות היבטי אבטחת מידע ומודולים שונים בתחום תקשורת הנתונים.