חדש! התמחות באבטחת מידע וסייבר

מהי התמחות אבטחת מידע וסייבר

המידע הרב המאוחסן במחשבים ובמערכות דיגיטליות הואמטרה אטרקטיבית לתקיפות מצדגורמים עוינים. תקיפות סייבר הן איום גובר והולך על אנשים פרטיים, על חברות עסקיות, על המערך הביטחוני, על התשתית הלאומית ועל משרדי הממשלה, ובשנים האחרונות הן נפוצות יותר ויותר. גם סוג התקיפות ואופיין משתנים במהירות, כחלק מהתחרות בין התוקפים למתגוננים 

במסגרת ההתמחות באבטחת מידע וסייבר מתוודעים לארכיטקטורת המחשבים ורשתות התקשורת ולנקודות התורפה שלהן, לומדים להכיר את סוגי התקיפות השונים, להבין את ההשלכות הפוטנציאליות של תקיפות סייבר, על ההיבטים הניהוליים והאתיים שלהן, ולבנות מערך הגנה חזק לחומרה, לתוכנה ולמידע. 

קורס אבטחת מידע וסייבר במסגרת לימודי תואר ראשון בהנדסת תוכנה