סטודנט לומד הנדסת תוכנה

הנדסת תוכנה היא מהמקצועות המבוקשים ביותר בשנים האחרונות, ונעשתה מבוקשת אף יותר לנוכח ההתפתחות הטכנולוגית המואצת שלאחר הקורונה. התוכנית ללימודי הנדסת תוכנה באפקה, מספקת ידע מקיף ומקנה סט עשיר של מיומנות, שפותחים בפני בוגרות ובוגרי התוכנית מנעד רחב של אפשרויות תעסוקה וקריירה. בוגרות ובוגרי התוכנית יכולים לבחור בין השתלבות בחברות היי-טק, בארגונים מובילים בתעשייה, ובין המשך הלימודים לתארים מתקדמים.

מבנה תוכנית הלימודים

לצורך קבלת התואר יש לצבור 160 נקודות זכות (נ"ז) לפי הפירוט הבא:

  • 139.5 נ"ז נצברות בלימודי חובה במתמטיקה, סטטיסטיקה, פיזיקה והנדסת תוכנה, בפרויקט גמר ובקורסים כלליים
  • 18 נ"ז נצברות בקורסי הבחירה במסלול ההתמחות הנבחר
  • 2.5 נ"ז נקודות בקורס ליבה בכל התמחות

*יתכנו שינויים בתוכנית הלימודים. אין המכללה מחויבת לפתוח את כל ההתמחויות ואת כל הקורסים בכל שנה.

*מסלולי ההתמחויות לא יצוינו בתעודת התואר

תוכנית לימודים תשפ"ד - מסלול בוקר
תוכנית לימודים תשפ"ד - מסלול ערב