מכינות ותכניות הכנה

מכינות ותכניות הכנה
ד"ר שרה מייברג

דבר ראש המכינות
ד"ר שרה מייברג

ייחודם של הלימודים במכינה הקדם־אקדמית של מכללת אפקה מתבטא בהזדמנות השנייה שהמכינה מעניקה לתלמידים שלא סיימו את הלימודים בתיכון ולתלמידים המעוניינים להמשיך ללימודי תואר ראשון בהנדסה אך חסרות להם יחידות לימוד לשם זכאות לבגרות.

הלימודים במכינה הקדם־אקדמית הייעודית מתקיימים בפיקוח משרד החינוך והמועצה להשכלה גבוהה וזוכים לסיוע במימון מן היחידה להכוונת חיילים משוחררים במשרד הביטחון.

תכנית הלימודים שנועדה להכשיר סטודנטים המועמדים ללימודי תואר ראשון בתחומי ההנדסה, מקנה להם מיומנויות למידה והרגלי חשיבה מדעיים־טכנולוגיים לצד בסיס ללימודים אקדמיים.

כמה מילים על המכינות ותכניות ההכנה

​המכינות ותכניות ההכנה מיועדות להכשיר מועמדים לקראת לימודים לתואר ראשון בהנדסה במכללת אפקה להגיע להישגים לימודיים ולעמוד בתנאי הקבלה למכללה. המכינות הייעודית מאפשרות לסטודנטים לרכוש ידע נרחב, להשלים פערי לימוד קיימים, לחזק ולטפח יכולות אישיות קיימות וחדשות.

קורסי ההכנה במתמטיקה ופיזיקה

קורסי ההכנה במתמטיקה ובפיסיקה מיועדת לסטודנטים שאינם עומדים בציון הבגרות במתמטיקה או/ וגם בפיזיקה. קורסים אלו נועדו למועמדים העומדים באפיקי הקבלה הרשמיים.

תכנית ההכנה "בדרך להנדסה"

מטרת התכנית "בדרך להנדסה" לאפשר מסלול קבלה למועמדים המגיעים עם זכאות לתעודת בגרות, אולם ללא תנאי הקבלה הנדרשים לאפקה.

מכינה קדם אקדמית 

המכינה הקדם אקדמית מיועדת למועמדים שלא סיימו תיכון, או שחסרות להם יחידות לימוד כדי לקבל זכאות לבגרות, וברצונם להמשיך ללימודי תואר ראשון בהנדסה.