תוכנית הכנה "בדרך להנדסה"- 

לפרטים לפנות ליעוץ לימודים בטלפון - 03-7977801 או במייל mirsham@afeka.ac.il

תוכנית ההכנה "בדרך להנדסה" מיועדת למועמדים הזכאים לתעודת בגרות שאינם עומדים בתנאי הקבלה ללימודי התואר הראשון במכללת אפקה באחד מאפיקי הקבלה. התוכנית מעניקה להם הזדמנות להתקבל ללימודים על סמך הישגיהם בה.
התוכנית מספקת ללומדים בה כלים ישומיים ומכינה אותם להתמודדות עם לימודים אקדמיים על ידי הסתגלות לקצב הלימודים והקניית הרגלי למידה נכונים, העמקת ידע בכלים בסיסיים וריענון השימוש בו וכמובן על ידי תמיכה מלאה של סגל המכינה הן מבחינת הלימודים ובן מבחינה אישית.

מסיימי התוכנית יתקבלו ללימודים על פי ציוניהם בקורסים.

מלגה מיוחדת למכינת נובמבר: מלגת בוכמן-היימן - קרן בוכמן-היימן מציעה שלוש מלגות לימודים על סך 3,000 שקלים ללומדים במכינה "בדרך להנדסה" באפקה. לפרטים נוספים והגשת בקשה למלגה

תוכנית הלימודים

• לימודי פיזיקה בהיקף של 250 שעות. ציון עובר נדרש- 70.
• לימודי מתמטיקה בהיקף של 300 שעות. ציון עובר נדרש- 75.
• לימודי אנגלית בהיקף של 50 שעות. ציון עובר נדרש- 70.

התוכנית מתפרשת על פני חצי שנה ובסיומה יהיו הלומדים בה מוכנים להתחלת לימודים אקדמיים הנדסיים.

תנאי הקבלה 

לבעלי זכאות לתעודת בגרות - עליכם לעמוד באחד מהתנאים: 

בגרות במתמטיקה - 3 יחידות לימוד בציון 80 ומעלה או 4/5 יח"ל בציון עובר.
או בחינה פסיכומטרית - ציון 550 ומעלה ובציון 115 ומעלה בחלק הכמותי. 

לבעלי דיפלומת הנדסאי –

ממוצע ציונים במבחנים החיצוניים של 75-84.9 (כולל פרויקט גמר, לא כולל ציוני מעבדות). ללא צורך בבגרות.

עומדים בתנאי הקבלה? באפשרותכם למלא טופס רישום און ליין ויועץ הלימודים יחזור אליכם תוך יום עסקים אחד בלבד

זמני התכנית

הלימודים בתוכנית נמשכים כשישה חודשים (24 שבועות). בתוכנית הלימודים כ-600 שעות, בשלושה מקצועות: כ-300 שעות לימודי מתמטיקה, כ-250 שעות לימודי פיזיקה וכ-50 שעות לימודי אנגלית.

מסלולי הלימוד

התכנית נפרסת על פני 6 חודשים, 24 שבועות, 4 ימי לימוד במהלך השבוע בשעות הבוקר.

תנאי הקבלה ללימודי תואר ראשון באפקה

• קורסי מתמטיקה – ציון 75 ומעלה
• קורסי פיסיקה – ציון 70 ומעלה 
• קורס אנגלית – ציון 70 ומעלה
(ציונים אלו מחליפים את ציוני הבגרות באנגלית, מתמטיקה ופיזיקה ואופן הקבלה הוא קבלה על סמך ציוני בגרות)

מלגות

מועמד שיסיים בהצלחה את התכנית (ולא נדרש לתכנית או קורס הכנה חוזר בכל אחד מהמקצועות) ונרשם לשנת הלימודים האקדמית זכאי למלגה במידה ועמד בקריטריונים הבאים:
1. 50% החזר ממחיר התכנית – סטודנט במסלול בוקר שצבר בשנה הראשונה ללימודיו 30 נ"ז בלימודים האקדמיים או סטודנט במסלול משולב שצבר 24 נ"ז בלימודים האקדמיים בממוצע של לפחות 75-89.99 ובתנאי שעבר בהצלחה את הקורסים הבאים: פיזיקה 1, חדו"א 1 ואלגברה ליניארית.

2. 100% החזר ממחיר התכנית – סטודנט במסלול בוקר שצבר בשנה הראשונה ללימודיו 30 נ"ז בלימודים האקדמיים או סטודנט במסלול משולב שצבר 24 נ"ז בלימודים אקדמיים ובתנאי שעבר בהצלחה את הקורסים הבאים פיזיקה 1, חדו"א 1 ואלגברה לינארית בממוצע של 90 ומעלה. 

המלגות הנ"ל ניתנות בשנה השנייה ללימודים לשכר הלימוד ובתנאי שהסטודנט מן המניין בשנה שנייה ורשום ל-75% מהמערכת המומלצת לשנה השנייה.

מלגה מיוחדת למכינת נובמבר: מלגת בוכמן-היימן

קרן בוכמן-היימן מציעה שלוש מלגות לימודים על סך 3,000 שקלים ללומדים במכינה "בדרך להנדסה" באפקה. לפרטים נוספים והגשת בקשה למלגהמכללת אפקה שומרת לעצמה את הזכות לערוך שינויים במתכונות הלימוד ובלוח הזמנים.