כדי להתקבל ללימודים באפקה נדרש לעמוד בתנאים המפורטים באחד ממסלולי הקבלה.
אפקה מאפשרת למועמדים אשר אינם עומדים ברמת הציונים הנדרשת במתמטיקה או בפיזיקה (כמפורט במסלול הקבלה הנבחר), להירשם לקורסי הכנה במקצועות אלה. על המועמדים לסיים את קורסי ההכנה בציון 70 לפחות עד לפתיחת שנת הלימודים. קורסי ההכנה נפתחים לאורך כל השנה לוח זמנים מפורט ובו תאריכי הקורסים, ניתן לקבל במדור ייעוץ ורישום ללימודים.

טלפון: 1-800-37-37-10

מייל: mirsham@afeka.ac.il  

תנאי הקבלה לקורסי הכנה:

ללימודי התואר יתקבלו מועמדים שסיימו את קורסי ההכנה בציון 70 ומעלה ועומדים בתנאי מסלול הקבלה.

 

קורס הכנה במתמטיקה

(130 שעות לימוד)

קורס הכנה במתמטיקה

(200 שעות לימוד)

קורס הכנה בפיזיקה

(140 שעות לימוד)

מועמדים לתואר ראשון בהנדסה לבעלי בגרות במתמטיקה:
5 יח"ל בציון 60-69 
או 
4 יח"ל בציון 60-79
לבעלי בגרות במתמטיקה:
5 יח"ל בציון נמוך מ60 
או 
4 יח"ל בציון נמוך מ60 
או 
3 יח"ל בכל ציון
למועמדים ללא בגרות בפיזיקה
או 
לבעלי בגרות 5 יח"ל בפיזיקה בציון נמוך מ60

מועמדים לתואר ראשון

במדעי המחשב ובמדעי הנתונים

לבעלי בגרות במתמטיקה:
5 יח"ל בציון 65-74
או
4 יח"ל בציון 65-84
לבעלי בגרות במתמטיקה:
5 יח"ל בציון נמוך מ65
או
4 יח"ל בציון נמוך מ65
או
3 יח"ל בכל ציון