מעבדות המכללה

מגוון המעבדות וחדרי המחשבים נועדו לאפשר לסטודנטים התנסות ותרגול עצמי בכל התחומים הנלמדים במכללה. הניסויים במעבדות מפותחים על ידי הסגל האקדמי ושמים דגש על חדשנות טכנולוגית, התמודדות אישית, חשיבה יצירתית וביצוע פרויקט הגמר.