CLYF

אודות המועדון

בשנת הלימודים תשפ"ד תתחיל לראשונה במכללת אפקה פעילות של מועדון CLYF – מיזם חברתי-כלכלי סטודנטיאלי שמטרתו ללמד צעירים להתנהל נכון יותר עם הכסף שלהם.

ההכנות לפעילות המועדון – גיוס החברים, הכשרתם, יצירת קשר עם מוסדות לימוד – החלה כבר בשנת הלימודים תשפ"ג ביוזמת שחר לוי צדוק, סטודנט שנה ד' בהנדסת תעשייה וניהול ובמדעי המחשב.

המועדון באפקה מונה 3 חברי הנהלה ו־14 מדריכים שהוכשרו לעמוד מול בני נוער ולהעביר להם שיעורי העשרה  על התנהלות כלכלית נכונה ושיעורים בחינוך פיננסי.
"אני חושב שבאופן כללי לסטודנטים להנדסה יש מכנה משותף והוא הבנה לוגית ברמה גבוהה. את היכולות האלה בחרנו לרתום לטובת בני נוער שאינם מקבלים רקע פיננסי כחלק מתוכנית הלימודים ומוצאים את עצמם בהמשך החיים כשהם צריכים לקבל החלטות בנושא שאינם מבינים בו" אומר שחר.

מכללת אפקה מאמינה ברצף חינוכי כחלק מתהליך של הכשרה.
כפי שרצוי שמהנדס ייחשף לכלים טכנולוגיים כבר במערכת החינוך כדי לפתח את המיומנויות החיוניות לו לשוק התעסוקה, כן רצוי שכל ילד יקבל כלים להתמודדות עם כישורי חיים ובהם כלים פיננסיים, כדי שיהיה בוגר מצליח, נבון ומודע ויוכל לקבל החלטות מושכלות שיניבו לו את התוצאות הרצויות מבחינתו.

ליצירת קשר עם מועדון CLYF

clyf@mail.afeka.ac.il 

הצטרפות למועדון CLYF

*שדה חובה

במילוי טופס זה אני מסכים לסעיפים המפורטים מטה

1. באמצעות שליחת טופס זה ברצוני להביע את רצוני להשתתף במועדון המפורט מעלה.
2. ההשתתפות במועדון מזכה אותי להשתתף בכל פעילויות המועדון ולציין זאת בכל הרשתות החברתיות שלי, בקורות החיים שלי ולרבות בלינקדאין הפרטי שלי.
3. המועדון הינו מועדון סטודנטים של מכללת אפקה ומייצג אותה בכל פעילות.
4. כחבר המועדון אני מתחייב לייצג את אפקה באמצעות ביגוד נושא לוגו אפקה ושם המועדון, באם יסופק ביגוד כזה לנבחרת על ידי המכללה, בפעילויות המועדון.
5. שליחת טופס זה מהווה אישור למכללת אפקה, המכללה האקדמית להנדסה בתל אביב, לעשות שימוש בצילומים ו/או קטעי וידאו בפעילות במסגרת המועדון לצרכי פרסומים שונים במדיות שונות, כולל באינטרנט, ללא תמורה ועל פי שיקול דעת מכללת אפקה או מי מטעמה.
אישור זה הוא בגדר ההסכמה הנדרשת לפי חוק הגנת הפרטיות, תשמ"א-1981 וחוק זכויות יוצרים, תשס"ח-2007 ושליחת אישור זה מהווה הסכמה לעניין הדרישות החוקיות הנדרשות לעניין זה לכל דבר ועניין.