להצמיח יזמות מתוך פרויקט הגמר


בכל שנה, לאחר תום מחזור הפרויקטים, נבחרים הפרויקטים המצטיינים לאותה שנה. בנוסף לבחירת פרויקט מצטיין לכל בית ספר נבחר גם פרויקט גמר יזמי מצטיין. כל הסטודנטים המבצעים פרויקט גמר מוזמנים להגיש את הפרויקט שלהם כמועמד, ומתוכם נבחרים מספר פרויקטים לעלות לשלב הגמר. בשלב הגמר מציגים הצוותים את הפרויקטים בפני פאנל שופטים, והפרויקט הנבחר זוכה בתעודת הוקרה ופרס כספי.
פרס נוסף שניתן באירוע הוא פרס "חביב הקהל" לפרויקט שנבחר על ידי ציבור הנוכחים באירוע.