מכללת אפקה מקדמת שיתופי פעולה עם התעשייה.
אם אתה לקוח מהתעשייה, תוכל לקדם את צורכי חברתך בפתרונות הנדרשים לה בתפעול, בהנדסה ובפיתוח, באמצעות ביצוע פרויקט על פי הזמנה כפרויקט גמר של סטודנט/ים בתחום הנדרש על ידך.

 • נוהל פרויקטים דומה לתעשייה
 • התאמת סטודנט לביצוע הפרויקט
 • ליווי צמוד של הצוות האקדמי, המִנהלי והמעבדתי
 • מתן מלוא הזכויות בקניין הרוחני ושמירה על סודיות

פרויקט הגמר במכללת אפקה הוא חלק מהדרישות האקדמיות לקבלת תואר מהנדס בתחומי החשמל והאלקטרוניקה, התוכנה, התעשייה והניהול, ההנדסה המכנית וההנדסה הרפואית.

שנה קלנדרית מלאה מוקדשת לביצוע הפרויקט כדי לאפשר לסטודנטים להתמודד באופן מעמיק ומקיף עם האתגר ולהצליח במשימת פרויקט הגמר, וזאת בשונה ממוסדות השכלה אחרים המקצים לפרויקט תקופה קצרה יותר.

הפרויקטים מתבצעים באוריינטציה יישומית של בעלי עניין, כולל "מהנדס מבצע" (הסטודנט), לקוח, מנחה וכיו"ב. היקף משוער של כל פרויקט שווה ערך לכ־200 שעות עבודה של מהנדס מתחיל, ובמידת הצורך כמות השעות יכולה לגדול.

צוות מחלקת פרויקטים מלווה, מדריך ומעניק ייעוץ מקצועי לפרויקטים השונים. הצוות שנבחר בקפידה מתוך חברי הסגל הבכיר של המכללה או מחוצה לה, מורכב מפרויקטורים המרכזים ומנהלים את הפרויקטים בתחומים האקדמיים השונים הנלמדים במכללה, ממנחים ובוחנים המומחים בתחומם, בעלי ניסיון הנדסי עשיר, ממנהלת פרויקטי גמר לטיפול אדמיניסטרטיבי שוטף בדרישות המחלקה ומראש המחלקה המנהל את פעילותה.

מגוון המשאבים שהמכללה מעמידה לרשות הסטודנטים הוא רב ומגוון וכולל: מעבדות, צב"דים, ערכות פיתוח וספרות מקצועית. זאת לצד הכשרה ייעודית שהמכללה מעניקה לסטודנטים בקורס ליווי לביצוע פרויקט הנדסי. בהכשרה זו מציידים את הסטודנטים בידע מקיף על נושאים חשובים בתחום הפרויקטים ובכלים שישמשו אותם במהלך הפרויקט, כגון חשיבה מערכתית רחבה, מחזור חיים של פרויקט, ניתוח דרישות וכו'. פרויקט הגמר בשילוב גיליון הציונים של הסטודנטים משמשים "כרטיס הביקור" בפניותיהם אל מעסיקים פוטנציאליים.

מבחר הנושאים שמציעה המכללה לסטודנטים רחב ביותר וכולל נושאים מהתעשייה ומחוצה לה. הסטודנטים מחויבים לפעול על פי נוהל פרויקטים מוגדר ובמהלך הפרויקט עליהם להגיש כמה תוצרים: מסמך הגדרת פרויקט, שני דו"חות ביניים הדומים בהרכבם למסמכי תכנון וספר פרויקט המתעד ומסכם את עבודתם. בכל פרויקט מוגדר מראש תוצר סופי מוחשי שעל הסטודנט לספק. התוצר הסופי כולל דגם ו/או אבטיפוס ו/או סימולציה ו/או חבילת תוכנה ו/או מערך ניסוי המסופקים ללקוח עם הגשת הפרויקט.

כפלטפורמה אקדמית לפיתוח פתרונות עבור התעשייה מאפשרת מכללת אפקה לחברות ולארגונים להציע נושאים לפרויקטים של הגמר ולמצות את מלוא הפוטנציאל למימושם באופן יצירתי, מקצועי ואיכותי. בפרויקטים שמקורם בדרישה של התעשייה ניתנת ללקוח אפשרות לצַוֵת לסטודנט איש מקצוע מהתעשייה שישמש מנחה לפרויקט מטעם החברה.

כמו כן מימון סמלי בלבד של התעשייה לפרויקטים שלהם מאפשר לארגונים:

 • לבחור סטודנט בעל רקע מתאים לביצוע הפרויקט שעומד בדרישות סף אקדמיות
 • להגמיש את לוחות הזמנים של הפרויקט על פי צורכי החברה (ולא על פי לו"ז המוכתב מראש)
 • ללוות ליווי צמוד של צוות המחלקה המקצועי המטפל בכל היבטי ביצוע הפרויקט
 • ליצור קשר תדיר בין הארגון לסטודנט
 • לבצע שלושה סקרי תיכון
 • לשמור על סודיות ועל אי פרסום הפרויקט על פי הצורך
 • לקבל את מלוא זכויות היוצרים תוך ויתור מלא מצד המכללה על ה-IP
 • להנפיק הסכם פורמלי קצר ופשוט לעיגון הנ"ל


פרויקט גמר בהזמנה מאפשר לארגונים עסקיים הן לקדם את צורכיהם ולפתח פתרונות ייעודיים הנדרשים להם בתחומי התפעול, ההנדסה והפיתוח, והן לקחת חלק פעיל בהכשרת דור מהנדסי העתיד. באמצעות שיתוף הפעולה הייחודי שאפקה מציעה לתעשייה ניתן:

 • לפתור "בעיות מגירה שלישית" במהירות, ביעילות ובחסכוניות
 • לעבוד עם מנחה מומחה בתחומו 
 • להיחשף לטכנולוגיות ולכלים החדשניים ביותר
 • להשתמש במעבדות ובמאגרי הידע של המכללה לפי הצורך
 • "לרענן" ידע תיאורטי 
 • לעבוד עם מהנדסים צעירים בתחילת דרכם המקצועית המהווים פוטנציאל לגיוס עתידי


בתמורה לכך הארגון תומך בסטודנט, מייעץ ומספק לו את האמצעים הנדרשים, משתתף בסקרי תיכון ומסייע למנוע עיכובים כדי שהסטודנט יוכל לעמוד בלוחות הזמנים ולסיים את הפרויקט בהצלחה ובזמן.