הגשת הצעות מחקר לגופים מממנים

כחלק מתהליך הגשת הצעות מחקר לגופים מממנים חיצוניים, מספקת רשות המחקר סיוע, תוך הפעלת שיקול דעת, בתחומים הבאים:

  • סיוע והנחייה בבניית התקציב המוגש במסגרת הצעת המחקר
  • סיוע במימון עריכה לשונית
  • סיוע במימון יועץ חיצוני לכתיבה והגשת הצעת המחקר