קול קורא לסגל | תש"פ

השתלמות חברי סגל ברומניה במסגרת תוכנית אירסמוס - תש"פ

אפקה משתתפת בתוכנית אירסמוס להשתלמות חברי סגל וסטודנטים במוסדות אקדמיים מקבילים באירופה. במסגרת התוכנית, חברי סגל העומדים בתנאי הסף המפורטים- יוכלו להגיש בקשה להשתתפות בהשתלמות הנדסת אנרגיה למשך 7 ימים בין החודשים אפריל ליוני 2020.

המוסד האקדמי הינו: University of Oradea, הפקולטה להנדסת אנרגיה ותעשייה, ברומניה.

התוכנית כוללת, מפגש עם חברי סגל מקבילים בפקולטה, השתתפות בדיונים בנושאים שונים וביקור במתקני האוניברסיטה.
חברי הסגל העונים לתנאים הבאים יוכלו להגיש בקשה באמצעות הטופס המצורף עד לתאריך ה- 15/3/2020.

התנאים:

- חבר סגל במשרה באפקה ב- 3 שנים האחרונות בביה"ס להנדסה מכנית או בביה"ס להנדסת חשמל

- בעל ניסיון קודם במחקר

- מעוניין לפתח את קשרי האקדמיה והמחקר בתחום

- מגיש תוכנית עבודה/השתלמות בנושא

 
לפרטים נוספים יש לפנות לד"ר משה תשובה ולד"ר דוד ברלה.