תוכנית אירסמוס

תוכנית אירסמוס

תוכנית אירסמוס +(פלוס) הינה תוכנית של האיחוד האירופאי ובמימונו לחילופי סטודנטים בין אקדמיות. בתוכנית, הסטודנטים הנבחרים זוכים למלגה המממנת את הנסיעה, המחיה והלימודים לתקופה של עד 3 חודשים (סמסטר) באוניברסיטה אירופאית.  במהלך הסמסטר הסטודנט לומד קורסים בתחום התואר שלו, או מבצע פרוייקט גמר. 
במסגרת התוכנית, ישנם גם חילופי סגל. סגל מהאוניברסיטאות המשתתפות מגיע לאפקה לפגישות ולהעברת סמינרים. סגל ממכללת אפקה נוסע לאוניברסיטאות המארחות לאותה מטרה.
כל הפעילות הנ"ל הינה במימון מלא של האיחוד האירופאי על מנת לעודד את הקשר בין הסטודנטים ברחבי אירופה ולהגביר את חילופי הידע באקדמיות.