Journal Of Biophotonics 202413

מחקרם המשותף של חברי סגל אפקה פרופ' זהבה בלכמן, ד"ר אושרית הופר, ד"ר יאיר צימר, ד"ר איל כץ, פרי שלום, כרמי שמעון ובוגרי בית הספר להנדסת חשמל אדם גנים וליטל בן ברוך

פורסם בכתב העת Journal of Biophotonics. המאמר הוא פרי מחקר משותף עם ד"ר נטע רבין מהפקולטה להנדסת תעשייה וניהול באוניברסיטת תל-אביב וצוותים מהמרכז הרפואי ע"ש שיבא תל-השומר ומהמרכז הרפואי איכילוב

דלקת ריאות המתפתחת בעקבות הדבקה בנגיףCOVID-19  מאובחנת בדרך כלל באמצעות צילום חזה או בדיקתCT , אותם ניתן לבצע רק במרכזים רפואיים. במחקר הקליני שפורסם במאמר צולמו תמונות תרמיות ונאספו נתונים קליניים באמצעות טלפון סלולרי אליו מחוברת מצלמה תרמית ניידת ולא יקרה. לאחר שלב איסוף הנתונים פותח אלגוריתם למידה עמוקה לאבחון פגיעה ריאתית ואפליקציה מבוססת טלפון סלולרי, המשתמשת בתמונות תרמיות של גב אנושי לזיהוי COVID-19 נגיף המאפשר אחוזי זיהוי של 88.7% רגישות ו-92.3% סגוליות .הממצאים תומכים בשימוש עתידי בהדמיה תרמית לא פולשנית  לזיהוי נזק ריאתי כתוצאה מנגיף COVID-19 עם פוטנציאל לשילובה ברפואה הביתית.

לקריאת המאמר