JORNAL OF MEDICAL SYSTEM

מחקרו של ד"ר עדי פוקס בנושא

Alert-Grouping: Smart Personalization of Monitoring System Thresholds to Help Healthcare Teams Struggle with Alarm Fatigue in Intensive Care

פורסם בכת העת Journal of Medical Systems

המחקר נערך בשיתוף ד"ר שי רוזנס מהפקולטה לתעשייה וניהול במכון הטכנולוגי חולון, ד"ר איליה קגן וד"ר מורן הלרמן, המחלקה לטיפול נמרץ במרכז הרפואי רבין, ד"ר בועז תדמור, רשות המחקר במרכז הרפואי רבין ופרופ' אריאל בניס, המחלקה לטכנולוגיות דיגיטליות ברפואה במכון הטכנולוגי חולון

ביחידות טיפול נמרץ (ICU), המטופלים מנוטרים באמצעות מכשירים שונים המייצרים התראות כאשר מדדים ספציפיים, כגון קצב לב ורמת חמצן בדם, חורגים מהסף שנקבע מראש. עם זאת, התראות אלו עלולות להיות לא מדויקות ולהוביל לעייפות התראה (Alert Fatigue) ולגרום לשחיקה בתהליכי האבחון ואף לשגיאות ולאבחנות לא מדויקות. במאמר ישנה הצעה לעשות שימוש בתהליכי קיבוץ התראות (Alert grouping), המתבסס על מודל "התאמה אישית חכמה של ספי מערכת הניטור" כדי לעזור לצוותי הבריאות בטיפול נמרץ להתמודד עם Alert Fatigue. במסגרת השימוש ב-Alert grouping מתבצעת בחינה של המטופלים ברמת הפרט וברמת הקבוצה המתאימה לפרמטרים שלו, כמו גם באילוצים הקשורים לטיפול רפואי, זאת על מנת לסייע לצוותים רפואיים וסיעודיים בקביעת ספי התראה של פרמטרים חיוניים מותאמים אישית. לשם בחינת המודל התבצע מידול של מיטת חולה באמצעות מערכת System Dynamic, המאפשרת לדמות את כלל תהליכי הניטור וההתראות. באמצעות השימוש במערכת זו נעשתה הדמיה ללא שימוש במודל  Alert grouping ולאחר השימוש בו. תוצאות ההדגמה, שנבדקו ואושרו על ידי רופאים ואחים במחלקה לטיפול נמרץ כללי בבית החולים רבין, הראו שמודל Alert grouping מפחית ביעילות את מספר האזעקות הכולל, משפר את יעילות ההתראות ואף יכול להפחית את תופעת ה-Alert Fatigue. המסקנה שעולה במאמר היא שהטמעה של מודל Alert grouping תשפר את התהליך הקיים באמצעות יצירת מודל התראה מותאם אישית, תגביר את אמון הצוותים הרפואיים והסיעודיים במערכת ההתראה, ותביא לטיפול איכותי יותר בחולים.

לקריאת המאמר