פרופ' מרדכי סוקולוב לשעבר נשיא מכללת אפקה

סגל ההוראה