גב' ג'ינה פרלשטיין

סגל ההוראה

  • גרפיקה הנדסית 1
  • גרפיקה הנדסית 2
  • תיב"ם