ד"ר מנחם אפשטיין

סגל ההוראה  • מערכות משובצות מחשב
  • מבוא לתכנות
  • מיקרו מעבדים ומיקרו בקרים
  • מיקרו בקרים במערכות משובצות