מר יצחק קרבצ'ינסקי מנהל המעבדות ותשתיות מו"פ

סגל ההוראה