ד"ר אירמה ג'ן ראש המרכז לקידום ההוראה

סגל ההוראה

רקע אקדמי

 

2017-2016:     לימודי ניהול אקדמי, כלי ניהול פרקטיים: ניהול תקציב, ניתוח מערכות, מכון מופ"ת, תל אביב

2011-2011:     peer review של חיבורים אקדמיים כתב העת המדעי PME 35

2011-2007:     Ph.D., הוראת מתמטיקה; נתיב מחקרי, הפקולטה למדעי הרוח והחברה, אוניברסיטת בן גוריון

פרסום מאמרים אקדמיים בכתבי עת מתמטיים, הרצאות בכנסים, הצגת המחקר.

2005-2004:     M.A. הפקולטה למדעי הרוח והחברה, מחלקה להוראת המדעים והטכנולוגיה, אוניברסיטת בן גוריון

1986-1982:    .B.Sc, מחלקה למתמטיקה, אוניברסיטת בר-אילן

הוראה: