גל הנמן נוימן

סגל ההוראה

הוראה

  • מעבדת המרת אנרגיה
  • מעבדת אלקטרוניקת הספק
  • מעבדת המרת אנרגיה - לתואר שני בהנדסת אנרגיה
  • מתרגל מעגלים אנלוגיים 1 ו-2