ד"ר זיו עופר

סגל ההוראה




  • מבוא לתהליכים אקראיים
  • מבוא לאותות ומערכות
  • מבוא לעיבוד ספרתי של אותות
  • מבוא להנדסה אל"אופטית
  • תקשורת אופטית מרחבית
  • מערכות ליניאריות