ד"ר לובה טטרואשווילי

סגל ההוראה

רקע אקדמי 

Ph.D בחקר ביצועים, טכניון.

Post-Doc בפקולטה למתמטיקה, אוניברסיטת חיפה.

M.Sc בחקר ביצועים, אוניברסיטת תל-אביב.

B.A במתמטיקה, אוניברסיטת תל-אביב.

רקע מקצועי

הוראה ומחקר בתחום אופטימיזציה, פיתוח ויישום אלגוריתמים לפתרון בעיות הנדסיות בקנה מידה גדול, טכניון 2012-2017.

מחקר

אופטימיזציה רציפה, אנליזה קמורה, שיטות מסדר ראשון עבור בעיות בקנה מידה גדול, יישומים של אלגוריתמי אופטימיזציה במדע והנדסה.